top of page

Gelişim Programları

Eğitim, tüm çalışanların bilgi tabanını genişletmek için önemli bir fırsat sunar, ancak mevcut iklimdeki birçok işveren, geliştirme fırsatlarını pahalı bulmaktadır. Eğitimlere katılan çalışanlar da iş süresini kaçırır ve bu da projelerin tamamlanmasını geciktirebilir. Ancak bu potansiyel dezavantajlara rağmen, eğitim ve geliştirme hem bireye hem de bir bütün olarak kuruluşlara maliyeti ve zamanı değerli bir yatırım haline getiren faydalar sağlar. Çalışanların eğitimi ve gelişiminden elde edilen yatırımın geri dönüşü gerçekten de benzersizdir.

Peki faydaları nelerdir?

Geliştirilmiş çalışan performansı: Gerekli eğitimi alan çalışan işini daha iyi yapabilmektedir. Eğitim, çalışanın görev tanımı içindeki sorumluluklarını daha iyi anlamasını sağlar ve karşılığında özgüvenini artırır. Bu güven ise; çalışanın genel performanslarını artırarak şirkete olan faydayısını üst seviyeye çıkartmasına yardımcı olur. Sürekli değişen sektör standartlarına hakim çalışanlar, şirketinizin sektörde lider ve güçlü bir rakip olarak konumunuzu korumasına yardımcı olur.

Çalışan memnuniyeti ve moralinin artması: Bir şirketin eğitime yaptığı yatırım, çalışanlarına kendilerine değer verildiğini gösterir. Eğitim, destekleyici bir çalışma ortamı yaratır. Çalışanlar, başka türlü edinemeyecekleri veya kendileri aramayacakları eğitimlere erişebilirler. Böylece, bu eğitim fırsatlarıyla değer verildiğini hisseden çalışanlar, işlerine karşı daha fazla tatmin hissedebilirler.

Zayıflıkları ele almak: Çoğu çalışanın işyeri becerilerinde bazı zayıflıklarının olması doğaldır. Bir gelişim programı, her çalışanın iyileştirmesi gereken becerilerini güçlendirmenize olanak tanır ve tüm çalışanları olduğundan daha yüksek bir seviyeye getirir. Böylece hepsinin benzer beceri ve bilgilere sahip olması sağlanır. Bu, temel iş görevlerini tamamlamayan ve büyük ölçüde başkalarına güvenerek iş yapan şirket içindeki çalışanların azaltılmasına yardımcı olur. Gerekli eğitimin sağlanması, gerektiğinde birbirlerinin yerine geçebilen, ekip olarak birlikte çalışabilen veya başkalarının sürekli yardımı ve denetimi olmaksızın bağımsız olarak çalışabilen bir personel portföyü oluşturmanıza imkan verir.

Tutarlılık: Sağlam bir eğitim ve geliştirme programı, çalışanların tutarlı bir deneyime ve iş bilgisine sahip olmaları konusunda çalışanları destekler. Tutarlılık, özellikle şirketin temel politikaları ve prosedürleri ile ilgilidir. Tüm çalışanların şirket içindeki beklenti ve prosedürlerden haberdar olması gerekir. Süreçlerde artan verimlilik, şirket için mali kazanç sağlar.

Artan üretkenlik ve kalite standartlarına bağlılık: Üretkenlik, genellikle bir şirket kurum içi eğitim programlarını sağladığında artar. Süreçlerde artan verimlilik, proje başarısını garanti eder ve bu da şirket cirosunu ve potansiyel pazar payının artmasına destek olur.

Yeni strateji ve ürünlerde artan yenilik: İş gücüne sağlanan sürekli eğitim ve yeteneklerin artırılması yaratıcılığı teşvik eder. Eğitim ve gelişimin doğrudan bir sonucu olarak yeni fikirler oluşturulabilir.

Azalan çalışan devir hızı: Çalışanların kendilerini değerli hissettikleri şirketlerden ayrılma olasılıkları daha düşüktür. Çünkü eğitim ve geliştirme, çalışanlar için ek bir şirket avantajı olarak görülür. Bu nedenle işe alma maliyetleri, personelin tutulması nedeniyle azalır.

Şirket itibarını ve profilini geliştirir: Güçlü ve başarılı bir eğitim stratejisine sahip olmak, işveren markanızı geliştirmenize yardımcı olur ve şirketinizi kariyer yapmak isteyen kişiler için öncelikli bir merkez haline getirir. 

Gelişim Programları
GELİŞİM PROGRAMLARI 
bottom of page