Kurumsal Yönetim
Danışmanlığı

Bir şirketin, hak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde, mali kaynakları ve insan kaynaklarını kendine çekmesini, verimli çalışmasını ve bu sayede de hissedarları için uzun dönemde ekonomik kazanç yaratarak istikrar sağlamasını mümkün kılan kanun, yönetmelik ve gönüllü özel sektör uygulamaları bileşimidir.

 

Şirketlerin temel iş süreçlerinin, şirket politikalarının, strateji ve hedeflerinin, organizasyonel yapılanmalarını analiz edilerek her kurumun kendine özgü kurumsal gelişim yolculuğunda gelişimin evrensel çapta kabul görmüş ortak akıl ürünü sistemler çerçevesinde yeniden kurgulanmasını sağlıyoruz.

Depositphotos_12657718_XL.jpg
Depositphotos_70905579_XL.jpg
Depositphotos_76031065_XL.jpg
administracao-de-pessoal.jpeg

Mevcut Durum Analizi

Organizasyon Yapısı ve İş Tanımları

Süreç Tanımlama ve Yönetim

Kurumsal Performans Yönetimi

Depositphotos_68240131_XL.jpg
Depositphotos_25050131_XL.jpg
Depositphotos_104839276_XL.jpg

İç Denetim ve Otokontrol Sistemi

 İşbaşı Eğitim Süreçleri

Bireysel Performans Yönetimi