top of page

Bir şirketin, hak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde, mali kaynakları ve insan kaynaklarını kendine çekmesini, verimli çalışmasını ve bu sayede de hissedarları için uzun dönemde ekonomik kazanç yaratarak istikrar sağlamasını mümkün kılan kanun, yönetmelik ve gönüllü özel sektör uygulamaları bileşimidir.

 

Şirketlerin temel iş süreçlerinin, şirket politikalarının, strateji ve hedeflerinin, organizasyonel yapılanmalarını analiz edilerek her kurumun kendine özgü kurumsal gelişim yolculuğunda gelişimin evrensel çapta kabul görmüş ortak akıl ürünü sistemler çerçevesinde yeniden kurgulanmasını sağlıyoruz.

Depositphotos_12657718_XL.jpg

Süreç Tanımlama ve Yönetim

administracao-de-pessoal.jpeg

Kurumsal Performans Yönetimi

Mevcut Durum Analizi

Organizasyon Yapısı ve İş Tanımları

Depositphotos_70905579_XL.jpg
Depositphotos_68240131_XL.jpg

 İşbaşı Eğitim Süreçleri

Bireysel Performans Yönetimi

İç Denetim ve Otokontrol Sistemi

Depositphotos_104839276_XL.jpg
Depositphotos_25050131_XL.jpg
bottom of page