top of page

NLP NE İŞE YARAR?


Kendi realitemizi kendimizin oluşturduğu ve bu doğrultuda yaşamı anlamlandırdığımız gerçeği NLP nin geliştiricileri tarafından yapılan en temel keşiflerden biridir. Keza bizler gerçeğin ne olduğunu bilemeyiz. Bazı Avusturalyalı Aborjin efsanelerine göre gerçek evren, uzun zaman önce Büyük Ruh’ un rüyası olarak bilinmeyen bir alemden vücut bulmuştur ve bu ruh hala rüya görmektedir, kıyamet gününe kadar da rüya görmeye devam edecektir. Efsaneye göre, zaman ve mekan da bir rüyada ortaya çıkmıştır ve bütün her şey, tüm maddesel nesneler, tüm yaşayan varlıklar ve bitkiler hiç bir şey değildir. Sadece Büyük Ruh un yaşamla doldurduğu görüntülerdir ve Büyük Ruh tüm bu görüntüleri rüyada paylaşmak için olanak sağlamıştır. Kısacası, biz sadece rüya görme yeteneği olan rüyalarız. Biz aynı zamanda Aborjinlere göre hem rüya göreniz hem de rüyanın ta kendisiyiz.

Bizler gerçekliği duyularımız, inançlarımız ve geçmişteki deneyimlerimizin bize verdiği bir haritaya göre algılar ve hareket ederiz. Bununla birlikte bir harita asla tam olarak doğru değildir, aksi taktirde kapladığı alanın aynısı olurdu. Haritanın temsil ettiği araziyi bilmeyiz, bu nedenle bizim için arazi bu elimizdeki haritadır.

NLP ise herhangi bir yerden başlayıp resmin bütününe varabileceğiniz üç boyutlu bir yapıdır. NLP bazı haritaların yolumuzu bulmakta diğerlerine kıyasla daha iyi olacağını anlatır. Hayatı tehlikeli bir denizdeki bir gemi misali yönetmeye çalışmaktansa belli başlı tehlikeleri göstererek güvende olmamızı sağlar. NLP, daha fazla davranış özgürlüğüne sahip olmamız için, bu haritaları değiştirme sanatıdır.

NLP kendine özgü tekniklerden daha fazla bir şeydir. O aynı zamanda bir bilgi bütünüdür, eşyaya bakış tarzıdır, yani bir tutumdur. İnsanların yaptıkları şeyi neden yaptıklarını inceleyen teorilerden ziyade gerçekte insanların nasıl düşündüklerini ve nasıl davrandıklarını incelemeyi benimser. Kimine göre;

NLP, kişisel deneyimler yapısının incelemesi,

NLP, dünyadaki kalıpların saptanması ve kullanımı için hızlandırılmış bir öğrenim stratejisi,

NLP, kaybettiğimiz şeylere geri dönüş – bilgi kuramıdır – Tanrının bir lütfu,

NLP, çoğaltabilmek amacıyla, mükemmeli modelleme yöntemi,

NLP, işe yarayan bir şey,

NLP, ardında bir dizi teknik bırakan bir tutum ve bir metodoloji,

NLP, dilin zihnimiz ve onu izleyen davranışlarımız üzerindeki etkisi,

NLP, insanlar arası iletişimin sistemli bir çalışması, Olarak tanımlansa da NLP hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan uygulama felsefesidir.

Neuro Linguistic Programming; beynimizi programlama süreci olarak nitelendirilebilir.NLP; çeşitli teknikler ile birlikte duyularımızı, düşüncelerimizi kontrol altında tutmamızı ve hedefe, çözümlere kolayca ulaşmamızı sağlayan teknikler bütünüdür.

(NLP)’ deki Neuro kelimesi; insanların duyularını ifade etmektedir. Linguistic kelimesi; yaşam boyunca kazanılan deneyimlerin dil ile kodlanması ve dilin değişim sürecindeki etkisini anlatır. Programming kelimesi ise; istediğimiz değişikliğin duygu ve düşüncelerimiz üzerinde etkili olması için yapılan yeniden düzenlemeyi anlatır.

NLP ; beynimizin işleyiş biçimini anlamak, duygu ve düşünceleri yönetmek, iletişimi ve ilişkileri sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için uygulanan bir tekniktir.Bu tekniklerle birlikte insanlar arası ilişkileri üst düzeyde tutatarak başarıyı yakalamak mümkün hale gelmektedir.

Bu eğitim ve bilgi birikimi yıllardır bir çok alanda kullanılmakta ve sosyal ve psikolojik bilime ışık tutmaktadır. Özellikle de iletişim ve kişisel becerilerimizin üst miktarda kullanıldığı ortamlarda NPL yardımıyla baskınlığınızı artırabilirsiniz. Günlük yaşamda ise iş dünyasında , siyasette, hukukta , reklamcılıkta , pedogoji ve psikiyatride aktif olarak kullanılmaktadır.

NPL’ nin en büyük sihri içgüdüsel olarak sahip olduğumuz bilgi ve deneyime istediğimiz an ulaşmamızı sağlar. Bu sayede kafamızda belirlediğimiz bir hedefe ilk önce deneyimlerimizden faydalanarak bir strateji oluşturup durumu yorumlarız. Daha sonra hedefimize kurduğumuz stratejiyle ulaşırız.

İnsanlar düşünme, hissetme ve uygulama alışkanlığı olan yaratıklardır. Bir kısmı sınırlayıcı, yarasız ve hatta zarar veren alışkanlıklar olsa bile bazıları gerçekten faydalıdır. NLP’ nin yardımı ile bir birey olarak kendinizi, geçmişinizin sizi nasıl şekillendirdiğini, şu anda bunların sizi nasıl etkilediğini ve geleceğinizi nasıl etkileyebileceklerini anlayabilirsiniz. Daha fazlası NLP size, sizin için önemli olan ve istediğiniz şeylerle daha uyumlu olacak şekilde fıtratınızı değiştirecek ve ya güzelleştirebilecek araçlar sunacaktır.

Comments


bottom of page