top of page
STRATEJİK PLANLAMA

Stratejik planlama, şirketinizin bulunduğu konum ile ulaşmayı hedeflediği konum arasındaki yolu ifade etmektedir. Şirketinizin amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemede etkin rol oynamaktadır. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı ile işletmenizin bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik etmektedir.

Şirketlerin amaçlarının belirlenmesinin ve değerlendirilip bu amaca uygun bir şirket kültürü ve faaliyet yapısında hareket edilmesinin ardından şirketlerin hedefleri de belirlenmelidir. Stratejik plan, bu hedeflere nasıl ulaşılacağını, hangi faaliyetlerin hangi sonuçları getireceğini ortaya koyacak uzun vadeli planlardır. Önemli olan bu planda belirlenen kritik performans göstergeleri, bunlara ilişkin faaliyetlerin yapılıp yapılmadığı ve sürekli gözden geçirilip bu sürecin dinamik bir şekilde yönetilmesidir.

Kurumunuzun mevcut durumu, hedefleri, hedeflerine hangi yollarla ulaşabileceği, misyon- vizyon ve tüm bu süreçlerin sonunda elde ettiği başarıyı nasıl kalıcı hale getirebileceği hakkında sizlere güvenilir çözüm ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Kurumunuzun mevcut durumu, hedefleri, hedeflerine hangi yollarla ulaşabileceği, misyon- vizyon ve tüm bu süreçlerin sonunda elde ettiği başarıyı nasıl kalıcı hale getirebileceği hakkında sizlere güvenilir çözümler sunuyoruz.

bottom of page