top of page

SAĞLIKLI BİR TAKIM ÇALIŞMASI İÇİN..


İnsan olmanın bir gereği olarak hepimiz birbirimizden farklıyız. Biyolojik olarak farklı olduğumuz kadar, düşünce, fikir ve duygu bakımından da öyleyiz. Ancak bunları bir ayrılık değil, bir zenginlik olarak kullanabildiğimizde ortaya önemli ürünler çıkabiliyor. Bunu sağlamanın yolu ise, sağlıklı bir takım çalışması

İyi bir takım çalışması için gerekli olan temek faktör etkili bir iletişim. Takım çalışanları arasında samimi bir iletişim kanalının olması, birbirlerinin düşüncelerini anladıklarını ve saygı duyduklarını gösterir. Efektif bir iletişim engelini ortadan kaldırmak, kişinin karşısındakini yargılamadan dinlemesi, ardından da yapıcı şekilde kendi düşüncelerini ortaya koymasıyla sağlanabilir.

Takım çalışmasından beklenen farklı düşüncelerle ortaya en iyi ürünü çıkarılmasıdır. Bunun sağlanabilmesinde temel etkenin farklı seslerin takım çalışmasın içerisinde gür bir seda ile kendini ifade etmesinin önünü açmak gerektiğidir. Eğer ortamda tek bir ses hakimse ve başkalarına düşüncelerini açıklayacak bir ortam veya hava verilemiyorsa, takım çalışmasından söz etmek mümkün olmaz.

Takım çalışmasında düşüncelerin birbiriyle olan alışverişi yapıcı olmalıdır. Bir çatışma havasının esmesi, ortamı gereceğinden kimse istenen verimi çalışmalardan alamaz. Bu sebeple bir konu hakkında eleştiri yapıldığında dikkatli davranılmalı. Rencide edici bir takım kelimeler kullanılmadan tez, anti tez şeklinde konuşmalar devam etmelidir.

Takım içerisinde dağıtılan vazifeleri arar ara el değiştirmesini de sağlamak iyi bir kaynaşma vesilesi olabilir. Ancak bu duruma takımın karar vereceğini asla unutmayın. Tam bir vazifeye odaklanmışken kendisiniaşka bir vazifede bulan takım üyesi, farklı düşünceler içerisinde enerjisini tüketebilir. Ama takım üyeleri bu değişiklikleri kabul ediyorsa, kaynaşmak adına bu sistem uygulanabilir.

Her ne kadar takım çalışması çok önemli olsa da, bunu gerçekleştirmek daha da önemli. Çünkü toplum olarak fert şeklide hareket etmeye düşkün bir kültüre sahibiz. Ama takım olma konusunda bir filizin ortaya çıkması, çok iyi bir grubun meydana gelmesini de sağlar.

Comments


bottom of page